Kontaktperson

Kontaktperson UC-Småland

Det är lättare att samarbeta och kommunicera med en person än med en hel förening. Registrera dig här!


Vad är UC-Småland?

Det finns 8 UC-distrikt inom Svenska Friidrottsförbundet (UC står för utvecklingscentra). UC-Småland planerar och genomför friidrottens utbildningar och bedriver lägerverksamhet för de friidrottsföreningar som är medlem i Smålands och Blekinge Friidrottsförbund.   


Vilken är den viktigaste utbildningen?

De flesta som börjar i en förening beter sig till en början som kunder. De kommer till föreningen, i regel tillsammans med sitt/sina/andras barn för att köpa en tjänst, oftast till ett löjligt lågt pris med tanke på vad mycket de får. Det första budskapet som nya medlemmar bör få är:


Grattis till delägarskapet i föreningen!


I samma ögonblick som ni får en ny medlem aktiveras föreningens ansvar med att börja omskola dessa ”kunder” (läs anhöriga) så att de förstår vad det innebär att vara ”delägare” i en friidrottsförening. Två andra viktiga budskap är att det är medlemmarna själva som driver verksamheten och att det inte finns någon annan som jobbar i föreningen.


Därför är det viktigt att ni som är ledare i föreningen aktivt tar ansvar för ”omskolningsprocessen”, genom att inspirera, utbilda och handleda era nya medlemmar och deras anhöriga. Svenska Friidrottsförbundets Friidrottsförälder kan vara ett bra hjälpmedel till detta. Habo Friidrott har byggt en Introduktion för medlemmar som kanske kan vara en inspiration (om ni inte redan har ett eget introduktionsprogram).


Vad gör en kontaktperson för UC-Småland?

Håller koll på UC-Smålands hemsida www.uc-smaland.se där det utöver information om utbildningar och läger även finns inspiration, goda exempel och verktyg till föreningsutveckling.


Se till att rätt personer i din förening får inbjudningar till utbildningar och läger från UC-Småland som kommer till dig via E-post.


Har fortlöpande kontakt med UC samordnare och eller utbildningsansvarig i Smålands Friidrottsförbund och hjälper till att fixa med ev. lokala utbildningar.


Bevaka att ni alltid har utbildnings- och utvecklingsfrågor på era styrelsemöten.


Tips:

Läs: Utbildning och utveckling i friidrottsföreningen - handbok för utbildningsansvarig

När du har läst den bifogade skriften från Svenska Friidrottsförbundet kan ni påbörja det långsiktiga arbetet att tillsammans med några personer i din förening att steg för steg genomföra lämpliga åtgärder för att bygga en utbildningsplan. Utbildningsplanen kan innehålla ledarinventering, utbildningsinventering, utbildningsplanering, ledarrekrytering och ledarpolicy.Med vänliga hälsningar


Ingela Nilsson, UC-samordnare, ingelanilsson56@hotmail.com 070-349 92 77

Namn Namn