Hur mår Svensk Friidrott?

Hur mår Svensk Friidrott?


Denna kurs redovisar statistik från RF och visar både på fakta och möjligheter för Svensk Friidrott.


Här kan du ladda ner mer statistik om Smålands föreningar

1 Specialförbund med flest medlemmar. Störst är fotboll men på en andra plats återfinns friidrotten. En av anledningarna till detta är att ca 85% av alla medlemmar tillhör Friskis och Svettis eftersom de är medlemmar i Svenska Friidrottsförbundet.


Riksidrottsförbundet har bestämt att alla förbund från sista december 2013 redovisar antalet medlemmar via idrottonline. Detta har medfört att antalet medlemmar drastiskt har minskat.


Reflektion:

Hur ser det ut i din förening?

Har era medlemmar ökat eller minskat de senaste åren?

Vilken ordning har ni på era medlemsregister?


2 Friidrott är en populär publiksport. Efter fotboll och ishockey så kommer friidrotten på en hedervärd tredje plats. Tänk bara på OS höjdpunkter.


Reflektion:

Vilka lokala arrangemang tycker du är bra och lockar åskådare?

Vad kan vi göra inom våra distrikt för att kunna få ännu fler åskådare?


3 För aktiva mellan 7 och 70 år är Friidrotten bland de största.

4 När det kommer till idrotter med flest aktiviteter för barn och ungdomar så halkar vi efter.


Reflektion:

Vad tror du detta kan bero på?

Vad kan vi göra för att öka lokstödet?


5 Detta är statistik över antalet sammankomster inom Friidrotten som är redovisade via lok-stödet mellan åren 2002 och 2012. Sammanlagt har Svensk Friidrott minskat med 15.9 % under 10 år. Bland 70 specialförbund inom RF.s familj så hamnar Svensk Friidrott på en 52:a plats över de som klarat sig bäst i denna nedgång. Tänk på att Friskis och Svettis står för omkring 1/3 del av antalet sammankomster.


Reflektion:

Vad kommer det sig att Svensk Friidrott klarat relativt dåligt i denna nedgång?

Vad behöver föreningarna göra för att minska den nedgående trenden?

Vilka klubbar i Småland/Blekinge ökar respektive minskar?


6 De allra flesta provar på friidrott i skolan och en stor del går med i en förening. Det är ett mycket bra betyg för Svensk Friidrott eftersom det betyder att det finns en hel del föreningar i vårt land som fångar upp intresserade skolbarn och ungdomar. Men vi har uppenbarligen svårigheter med att behålla dem (liksom många andra förbund). Vid 14-15 års åldern så är det endast 1.5 % kvar som fortsätter att friidrotta.


Reflektion:

Vad kommer det sig att så många fortsätter att idrotta med löpning, gym etc men väljer att vara utanför sin gamla hemförening?

Vad kan vi göra för att behålla kvar våra barn och ungdomar?


Testa din ungdomskunskap!


7 Medvetenheten om hälsa, träning och välbefinnande har troligen aldrig varit större i vårt land.


Reflektion:

Vilka av ovan motionsaktiviteter finns som naturliga inslag inom friidrottsträningen?

Vad behöver vi göra för att få fler att gå med i föreningslivet och få fler att stanna kvar?


8 Vuxna människors anledning till att idrotta.


Reflektion:

Vad av dessa skäl kan vi tillmötesgå inom föreningen?


9 Avslut och slutsatser

Det är inte bara friidrotten som har problem med att rekryter aktiva och behålla dem. Den största konkurrenten sägs vara spel och internet.


Vad väljer du att ta med dig till dig egen förening och funderar vidare på?

Vad har ni för planer och strategier för att öppna dörrar för fler barn, ungomar och kanske vuxna att börja och fortsätta idrotta?