Trygga friidrottsmiljöer

Ur Skapa trygga friidrottsmiljöer


Friidrottsföreningens betydelse

Varje år deltar tiotusentals barn och ungdomar i aktiviteter arrangerade av svenska friidrottsföreningar och tusentals ledare gör en enorm insats för att sprida glädje genom rörelse och gemenskap, de allra flesta för det dessutom helt ideellt.

 

Svensk Friidrott vill med detta dokument ge föreningen stöd i arbetet med att skapa trygga friidrottsmiljöer. Dokumentet kan till exempel vara till hjälp i föreningens arbete med att inititera värdegrundsarbete, ta fram en krisplan och/eller sprida information till föreningens ledare och föräldrar om insatser i förebyggande och krishanterande syfte.


Klicka på bilden så kan du ladda ner hela dokumentet (31 sidor)