Smålandsidrotten

Tränarpasset

Tränarpasset är ett kunskapsbrev med fokus på dig som är tränare. Det skickas ut från SISU Idrottsböcker och SISU Idrottsutbildarna. En del av all idrottskunskap vi samlar in från forskare, tränare och andra när vi tar fram utbildningar och utbildningsmaterial skickar vi ut i Tränarpasset. Vår förhoppning är att innehållet ska vara både relevant och direkt användbart för dig som tränare.


Tränarpasset handlar denna gång om hur du kan hjälpa dina aktiva mellan 6 och 18 år med mental träning. Läs Tränarpasset i sin helhet här.


SISU Idrottsutbildarna är idrottens studieförbund. SISU Idrottsböcker är idrottens förlag. Med Tränarpasset vill vi sprida idrottskunskap till fler. Vi vänder oss framför allt till dig som är tränare och ledare inom idrotten. et!


SISU IDROTTSBÖCKER Link: http://www.sisuidrottsbocker.se


SISU IDROTTSUTBILDARNA Link: http://www.sisuidrottsutbildarna.se


KONTAKT Link: mailto:info@sisuidrottsbocker.se