Projektbeskrivning

Friidrottsveckan i Småland

- ett årligt återkommande arrangemang med fokus på friidrott i Småland


 

Bakgrund

Svensk Friidrott har under några år tappat medlemmar med minskat lokalt lokstöd (-6.5 % mellan 2010 och 2011) och Idrottslyftsmedel (-1.2 miljoner under 2013) till Svensk friidrott som konsekvens. Prognosen för 2014 och 15 ser än mer dyster ut.


Smålands Friidrottsförbund vill att det ska finnas möjlighet för alla barn, ungdomar och vuxna att börja och fortsätta idrotta i en friidrottsförening oavsett vart de bor i länet. En gemensam nämnare för en majoritet av länets friidrottsföreningar är att de behöver rekrytera fler medlemmar och ledare samt engagera sina medlemmar. De flesta föreningarna riktar alla resurser på sin basverksamhet, träning och tävling, och har därmed minimala resurser till att självständigt driva utvecklingsprojekt. Ett föreningsmässigt moment 22.


Smålands friidrottsförbund arbetar på bred front för att bryta dessa negativa trender. Ex Idrottslyftsprojektet Friidrott i samverkan Småland/Blekinge (föreningsutveckling), att utveckla det egna förbundet, utveckling av utbildnings/lägerverksamhet och föräldrautbildning. Smålands friidrottsförbund anser att det viktigaste arbetet är att aktivt samverka med Smålandsidrotten, Svenska friidrottsförbundet och de lokala föreningar ute i länet med dess hemkommuner.


Tid för genomförande

En återkommande vecka under maj månad i samband med att verksamheten startar upp i de lokala friidrottsföreningarna. Första temaveckan är planerad att genomföras under v 19 (5-11 maj) våren 2014.


Syfte

Skapa ett årligt återkommande friidrottsfokus på olika platser i Småland för att aktivt öppna dörrar för fler medlemmar, ledare och sponsorer i länens friidrottsföreningar samt för att stärka friidrottens varumärke. 


Mål/åtgärder

1 Fördjupa samarbetet med Smålandsidrotten och med de lokala SISU-konsulenterna och öka kunskaper om friidrottens förutsättningar, verksamhet och framtidsplaner.


2 Marknadsföra friidrotten i hela Småland och speciellt på orter med friidrottsföreningar genom media och lokala aktiviteter.


3 Under v 19 (5-11 maj) 2014 genomföra planerade aktiviteter på följande 6 orter: Habo, Värnamo, Västervik, Oskarshamn, Kalmar (Kalmar SK) och Strömsnäsbruk (SK Graal) samt uppmuntra och stötta övriga lokala föreningar i Småland som har behov av att marknadsföra sin idrott.


4 Bjuda in f.d. aktiva friidrottare i Småland till temaveckan och att uppdatera dem vad Svensk friidrott är i dag och vart den är på väg (Verksamhetsinriktning 2014-2020) samt om möjligheter till samarbete med de lokala friidrottsföreningarna. Planerade möten på 3-6 platser. Genomförandeplan

Under december 2013 tillsätta en projektgrupp som utarbetar en detaljerad projektplan och genomföra den första friidrottsveckan som pilotprojekt på ett begränsat antal platser i länet under v 19-2014.


Projektgruppen bearbetar intensivt relevanta mediakanaler via pressrelease och reportage samt skickar en inbjudan till ett urval av fd friidrottare (utifrån delprojektet en friidrottstränare i varje buske). Projektgruppen tar fram mallar för inbjudningar, gemensamma marknadsföringskampanjer, upplägg för prova-på-aktiviter, i samarbete med de lokala klubbarna bokar lokaler/arena, kontakt med lokala skolor inför skolmästerskapen etc.


Samverka med Smålandsidrotten och de lokala konsulenterna i det praktiska arbetet för föreningarna att söka Idrottslyftsprojekt skola övrig tid samt hur föreningarna själva kan fördjupa samarbete med Smålandsidrotten (tex lärgrupper). Erbjuda konsulenterna uppdaterad information om Svensk friidrotts utvecklingsarbete.


Samverka med Svenska Friidrottsförbundet. Reportage på hemsidan om Temaveckan, marknadsföringsmaterial, posters, flaggor etc


På de 6 lokala platserna planerar projektgruppen tillsammans med den lokala friidrottsföreningen vilka aktiviteter som erbjuds. Projektet möjliggör att bjuda in kända friidrottsprofiler att föreläsa och erbjuda prova-på-verksamhet. Under veckan kan extra-kul-aktiviteter erbjudas, tex Sumubrottning i dräkt och airtrack (centrala resurser som lånas ut till de olika orterna efter ett schema). Andra exempel på aktiviteter är kulstötning i en park (utanför arenan), utställning om Svensk friidrott (posters/bildskärm), demo av distansutbildningen för friidrottsanhöriga och superstartävlingar med lokalkända profiler.


Andra möjligheter som öppnar sig lokalt är att bjuda in sponsorer och möjliga sponsorer samt att arrangera tävlingar för skolor (arenatävling, terränglopp, lång/kortlopp etc).


Övriga lokala friidrottsföreningarna får tillgång till informationsmaterial (miniutställningar), checklistor för prova-på-verksamhet, tillgång till listor på fd friidrottare och tips på lokala insatser i egen regi.


De deltagande föreningarna får hjälp med att utforma annonser, marknadsföringsmaterial, stöd vid intervjuer av lokalmedia, mallar för intern och extern marknadsföring.