Möjligheter

Vilka möjligheter kan Temaveckan medföra för din förening?


Marknadsföra sin hemförening bland de egna medlemmarna, skapa ännu bättre kontakt med den egna kommunen, värva medlemmar, ledare, tränare och sponsorer.


Med hjälp av er lokala SISU-konsulent (kontakta Ari Turunen ari.turunen@smfif.se för mer information) kan ni få hjälp att söka projektmedel samverkan skola övrig tid. Där finns extra resurser för tex betala ut arvode till ledare, ta fram marknadsföringsmaterial, rekrytera fler ledare och utveckla föreningen.


Ni kan bjuda in era sponsorer eller möjliga sponsorer till en prova-på-verksamhet (se förslag på upplägg).


Ni kan erbjuda prova-på-verksamhet för lokala politiker som kanske behöver få mer kunskap om er förening och om friidrottens förutsättningar.


Gå igenom era medlemsregister och bjud in dessa för en fika, då ni kan berätta om er förening, uppdatera dem vad svensk friidrott är på väg och vilka behov ni har.


Ni kan arrangera mindre tävlingar för skolor (arenatävling, terränglopp, roliga tävlingar).


Starta upp en eller flera datorer och visa Svenska Friidrottsförbundets hemsida eller Föräldrautbildningen (för att hjälpa era medlemmar att bättre förstå vad en friidrottsförening är och för att öka deras engagemang).


Passa på att uppdatera sin hemsida om Temaveckan, om klubben, hur man blir medlem etc


Ta fram/uppdatera presentationsblad om sin förening (mall/exempel finns)


Fundera på vad föreningen har för planer kring ledarrekrytering, öppna dörrar för fler, behålla aktiva och ledare (de kan få ett besök av SISU-konsulent och Föreningsutvecklare via projektet)


Vill ni ta del av den lista på omkring 800 namn på gamla friidrottare från Smålands 10-bästa lista ?

100 bästa hopp

100 bästa kast

100 bästa sprint/häck

100 bästa löpning

100 bästa mångkamp