Pressrelease 2014

Pressrelease


Smålands Friidrottsförbund prövar nya grepp


Smålands Friidrottsförbund vill att det ska finnas en rättvis möjlighet för alla barn, ungdomar och vuxna att både börja och fortsätta friidrotta i en idrottsförening oavsett vart de bor i länet.


En majoritet av länets friidrottsföreningar brottas dagligen med att få sin ekonomi att gå runt, med att försöka engagera sina medlemmar och anhöriga till att hjälpa till och med att få fler ledare och tränare. De flesta föreningar ägnar merparten av sina resurser till basverksamheten, träning och tävling och har därför minimala resurser till att strategiskt jobba med dessa utmaningar. Ett föreningsmässigt moment 22.


Smålands friidrottsförbund har därför beslutat att arbeta på bred front med att bryta de negativa föreningstrender som på sikt hotar det ideella föreningslivet. En åtgärd är att skapa en årligt återkommande friidrottsvecka över hela Småland, i syfte att öppna dörrar för fler medlemmar, ledare och sponsorer i länens friidrottsföreningar. Smålands Friidrottsförbund driver olika föreningsutvecklingsprojekt, ute i föreningarna, inom det egna förbundet, med utbildnings- och lägerverksamhet.


Den första Friidrottsveckan kommer att genomföras 5-11 maj med aktiviteter i Kalmar, Oskarshamn, Västervik, Habo, Jönköping, Strömsnäsbruk, Villstad/Smålandsstenar och Nybro.


Ex på aktiviteter är prova-på-kvällar, föredrag, träff med ”gamla lokala friidrottare”. En personlig inbjudan har gått ut till över 1000 gamla friidrottare i länet. Utöver dessa orter kommer många friidrottsföreningar i länet att på något vis medverka under friidrottsveckan.Kontaktperson för Smålands Friidrottsförbund

Michael Ostrelius, michael.ostrelius@smfif.se 070-4580670

 Resultat