Undersöka föreningen

Att undersöka föreningenTips på verktyg att ta reda på nuläget i din förening


1 Idrotten vill (skattning och analys av din förening och nuvarande barn och ungdomsverksamhet) skattningsvertyg

Analysverktyg

Skattningsverktyg förenklad


2 Idrottens föreningslära (testa om ni har koll på läget)

Webbutbildning

Webbenkät


3 Utvärdera en träningssäsong/träningsgrupp

Det går att lära sig mycket från de som är kvar i verksamheten för att bli ännu bättre på att bemöta deras behov och förutsättningar. Tips är att skapa enkäten på Google Drive


4. Enkät till de som slutat i föreningen

Det går att lära sig mycket från de som slutat för att bli ännu bättre på att utveckla verksamheten utifrån de aktiva. Tips är att skapa enkäten på Google Drive