Goda exempel

UC-Småland

SMÅLANDS FRIIDROTTSFÖRBUND

Copyright © Smålands Friidrottsförbund

Goda exempel


Kriterie: Beskriver vad de gjort/ändrat på, hur de gått tillväga och vilka resultat/effekt detta fört med sig


Exempel på föreningsutveckling och samverkan mellan föreningar