Behålla ledare och tränare

Behålla ledare och tränare


Tips på strategier och beprövade metoder att behålla de vi lyckats locka in i verksamheten


1 Avsätt en budget för ledarvård (beslutas på föreningens årsmöte)


2 Ha alltid en aktuell kontaktlista med alla ledare och tränare


3 Erbjud regelbundet utbildning (genom respektive UC-distrikt och SISU Idrottsutbildarna), i egen regi i form av speciellt inbjudna inspiratörer/experter och tillfällen att diskutera vad föreningen vill och gör

Exempel inbjudan Tomas Enhager