Behålla aktiva

UC-Småland

SMÅLANDS FRIIDROTTSFÖRBUND

Copyright © Smålands Friidrottsförbund

Behålla aktiva


Tips på strategier och beprövade metoder att behålla de vi lyckats locka in i verksamheten


1 Ansök om Idrottslyftsprojekt


2llll