Ungdomskunskap

Testa dina kunskaper i ungdomskunskapVad är viktigast i tonåren?


Sätt på dig ditt ”tonårsmind” och rangordna från 1 - 13 vad som skulle vara viktigast om du skulle hålla på med idrott:


__Tävla

__Ha kul

__Uppleva gemenskap

__Påverka träningen

__Att träna

__Vinna

__Alltid bästa laget

__Få bra kondition

__Lära sig nya saker

__Träffa kompisar

__Uppleva flyt

__Bygga upp kroppen

__Åka på läger