Projektbeskrivning

Friidrotten i samverkan Småland Blekinge


Syfte

Att stärka förutsättningarna för ökad samverkan bland Smålands och Blekinges friidrottsföreningar för att kunna erbjuda ett bredare utbud av hållbar friidrottsaktivitet på fler platser och få ännu fler att stanna kvar och fortsätta friidrotta.


Övergripande mål/åtgärder 2012-2015


Delmål 1: ”Adminlyftet”: central resurs och ökad samverkan med Smålandsidrotten

I samarbete med Smålandsidrotten och Blekinges Idrottsförbund kunna erbjuda resurspersoner och praktiskt hjälp till föreningar som behöver utveckla sin föreningsadministration (tex använda idrott online, organisationsstruktur, kommunikationsstrategi, lärgruppsredovisning, ekonomiska rutiner, ansökan till Idrottslyftet, ansökan för andra projektmedel/fonder).


Stötta och inspirera föreningarna att samarbeta med andra föreningar (tex samplanering av träningsläger, gemensamma bussresor till tävlingar, gemensam ansökan av projektmedel, undersöka synergieffekter i samverkan av föreningsadministrativa rutiner)

Få fler föreningar att jobba aktivt med SISU Idrottsutbildarna för att öka friidrottens andel av studietimmar i Småland och Blekinge samt antalet ansökningar av projekt tex Ledarrekrytering, Unga ledare, Samverkan skola

Kunna erbjuda ”akuta räddningspaket” för de friidrottsföreningar som lagt ner eller håller på att avveckla sin verksamhet (tex återstart med föräldraträff, externt tränarstöd, första punkten)


 Delmål 2: Rekrytera och behålla

Att arrangera en årligt återkommande friidrottsvecka på valda platser i Småland/Blekinge för att aktivt öppna dörrar för fler medlemmar, ledare och sponsorer i länens friidrottsföreningar samt för att stärka friidrottens varumärke. Detta är ett projekt i samverkan med Smålands Idrottsförbund. Vi vill även kan erbjuda praktiskt hjälp med att ansöka och arrangera lokala samverkansprojekt med Skolan

Att föreningarna kan erbjuda idrott för alla så att de som vill kan vara med utifrån sina förutsättningar och ambitioner


Att arrangera centralt planerade grenspecifika tränings- och utvecklingsläger på olika orter för ungdomar 15 - 19 år där vi även bjuder in de aktivas tränare till utbildning och nätverkande. Detta är ett SDF-projekt i samverkan med Smålands idrottsförbund

Genomföra lördagsminiträningsläger året runt på Telekonsult Arena i Växjö med förplanerade teman och tränare

Göra en lista med rekommenderade namn på de specialister (läkare, sjukgymnaster, etc) som är erkänt duktiga på att behandla och rehabilitera idrottskador och publicera på SmFIF hemsida


Delmål 3: Utbildning

Att fortsätta utveckla UC-organisationen, inventera samtliga tränare/ledare och kartlägga deras utbildningsbehov samt genomföra fler lokalt genomförda utbildningar över hela Småland och Blekinge

Att genomföra fler anpassade utbildningar i samband med läger

Att genomföra fler utbildningar för organisationsledare (Utbildningen Friidrottens organisationsledare)


 Delmål 4: Ledarförsörjning

Använda resultatet i projektet ”En friidrottstränare i varje buske” (drygt 700 namn) genom att utarbeta centrala och tillsammans med föreningarna lokala strategier för att bjuda in dessa ”gamla friidrottare” i en friidrottsgemenskap och i förbundets och föreningarnas verksamhet (tex temaveckan och läger)

Stötta föreningarna att använda Friidrottsförbundets föräldrautbildning som en del i föreningens strategi för att få fler medlemmar att aktivt gå in och engagera sig i sin hemförening


Analys utifrån föregående års projekt

Detta är gjort/påbörjat:

Ny organisation för UC-Småland (påbörjad)

Ett antal väl genomförda utbildningar (varav två för organisationsledare)

Ny lägerorganisation för UC-Småland (påbörjad)

Läger för 15+ med utbildning för tränare (fler läger/utbildning planeras under 2014)

Nytt samarbete mellan UC-Småland och Blekinge Friidrottsförbund (utbildning/läger)

10 genomförda föreningsbesök (med åtgärdsplaner)

Hjälpprogram för Västervik Friidrott

Ledarinventering med individuell utbildningsplan (enkät utskickad)

Förslag på koncepthall för inomhusträning/tävling friidrott (påbörjad)

Förslag på utbildning i kost och näring för barn och ungdomar (påbörjad via Smålandsidrotten Riks)


Det finns mycket stora behov bland föreningarna. Många föreningar har så fullt upp med sin basverksamhet att de varken har tid eller ork att ens ta emot hjälp och att tänka framåt.  En centralt planerad utbildnings- och lägerverksamhet är en konkret åtgärd för att hjälpa och stötta föreningarna i sin basverksamhet.


För att skapa ett ökat positivt drag och samverkansanda i Småland/Blekinge behöver de flesta klubbarna nyrektyrera fler friidrottsintresserade barn och ungdomar. En viktig förutsättning för framtida ledarförsörjning och förnyelse i klubbarna.  Slutsaten är att ökad samverkan mellan klubbarna och med Smålands/Blekinges friidrottsförbund är en förutsättning för att ännu fler aktiva väljer stannar kvar i föreningen och fortsätter friidrotta.


Fokusområden 2015


Föreningsutveckling

I samverkan med ett urval av föreningar i Småland och Blekinge som vill utveckla sin verksamhet och organisation hjälpa dem att utveckla strategier för det de behöver, tex ledarrekrytering, öka medlemsengagemang, stärka ekonomin, ordning och reda på föreningsadministration. 


Under våren kommer vi att kontakta samtliga medlemsföreningar i Smålands Friidrottsförbund som bedriver löpverksamhet och öppna upp för samverkan (läs mer nedan).


Lägerverksamhet

Projektgruppen har beslutat att ta ytterligare ett steg i UC-Smålands utveckling av lägerverksamheten. Syftet är att indirekt stötta föreningarnas träningsverksamhet och aktiva genom att erbjuda gemensam träning och utbildning av föreningens tränare i samarbete med erkänt kunniga tränare/ledare.


Temaveckan 7 - 13 september

Syftet är att skapa ett årligt återkommande friidrottsfokus på olika platser i Småland för att aktivt öppna dörrar för fler medlemmar, ledare och sponsorer i länens friidrottsföreningar samt för att stärka friidrottens varumärke.


Tanken är att marknadsföra friidrotten genom pressreleaser, artiklar och lokala aktiviteter med rikskända friidrottare som erbjuder föredrag och prova-på-verksamhet.

Temaveckan 2015 avslutas med FInnkampen i Stockholm 12 - 13 september

Friidrottslöpare i samverkan SmålandSyfte

Att kontakta samtliga medlemsföreningar i Smålands Friidrottsförbund som bedriver löpverksamhet och öppna upp för samverkan.


Bakgrund

Sammanlagt har Svensk Friidrott minskat med 15.9 % under en 10 årsperiod (RF statistik över LOK-stöd). Bland 70 specialförbund inom RF.s familj så hamnar Svensk Friidrott på en 52:a plats över de som klarat sig bäst i denna nedgång. Samtidigt har intresset för motion och hälsa ökat. De största motionsformerna är gång/promenader, styrketräning och löpning/joggning och huvudanledningar till att idrotta är att hålla sig i form och för att det är roligt (CSB 2012). Det ökade motions- och hälsointresset öppnar upp möjligheter för svensk friidrott att öka antalet medlemmar.


Det finns en växande tendens till att aktörer kommer in från näringslivet och säljer löpträning och löptränarutbildning till löpintresserade. Är detta ett hot eller möjlighet för föreningar att själva paketera och sälja träning och utbildning?


Smålands friidrottsförbund har ca 100 medlemmar, av dessa har ca 25 arenafriidrott som basverksamhet, drygt 50-tal löpnings och långloppsaktivieter och ca 25 är Friskis och Svettisföreningar.


Mål/åtgärder

Att skapa en enkät med intervjufrågor och intervjua de 50-talet medlemsföreningar som bedriver löp- och motionssverksamhet.


Att föreningarna upplever att de är sedda av Smålands Friidrottsförbund och att deras tankar, idéer och behov fångas upp och tas tillvara.


Att föreningarna får information om Smålans Friidrottsförbund funktion, syfte och vision.


Att ta reda på mer om föreningarnas verksamhet, ex om de bedriver verksamhet för barn och ungdomar (om inte om de i så fall har planer på att göra detta).


Att samla goda exempel på hur föreningarna gjort för att rekrytera och behålla löp- och motionsintresserade medlemmar.


Att etablera en konstruktiv relation till en eller flera kontaktpersoner i föreningarna och att skapa förutsättningar för hållbar samverkan.