Motionstest för föreningar

Motionstest för föreningar

Ringa in det påstående som du tycker passar bäst för din förening!


1. Vår förening har en bra elitverksamhet

         1----------2----------3----------4----------5

Håller inte med alls                      Håller med helt och fullt


2. Vår förening har en bred barn & ungdomsverksamhet där alla som vill får vara med.

         1----------2----------3----------4----------5

Håller inte med alls                      Håller med helt och fullt


3. Vår förening har en utvecklad löpnings- och motionsverksamhet

         1----------2----------3----------4----------5

Håller inte med alls                      Håller med helt och fullt


4. I vår förening satsar vi på friidrott som en livsstil för hela familjen

         1----------2----------3----------4----------5

Håller inte med alls                      Håller med helt och fullt


5. Vår förening har en välutbildad styrelse!

         1----------2----------3----------4----------5

Håller inte med alls                      Håller med helt och fullt


6. Vår förening har välutbildade tränare!

         1----------2----------3----------4----------5

Håller inte med alls                      Håller med helt och fullt


7. Vår förening har en inarbetad marknadsföringsplan

         1----------2----------3----------4----------5

Håller inte med alls                      Håller med helt och fullt


8. I vår förening har vi många och utbildade funktionärer!

         1----------2----------3----------4----------5

Håller inte med alls                      Håller med helt och fullt


9. I vår förening arrangerar vi flera olika typer av arrangemang!

         1----------2----------3----------4----------5

Håller inte med alls                      Håller med helt och fullt


10. I vår förening har vi ett väl utarbetat mål och policydokument!

         1----------2----------3----------4----------5

Håller inte med alls                      Håller med helt och fullt


11. I vår förening har vi en värdegrund som är tydlig och förankrad bland ledare, aktiva & föräldrar.

         1----------2----------3----------4----------5

Håller inte med alls                      Håller med helt och fullt


Räkna ihop antal poäng!


Reflektion


Vart befinner sig din förening i dag?

Vart vill du att din förening ska befinna sig?

Vad tror du behövs för att den ska nå dit?

Vad behöver i så fall första steget bli?

Egna funderingar?Testversion 1.0 2012