Föreningsutveckling

Utveckling av friidrottsverksamhet i Småland och Blekinge


Smålands Friidrottsförbund har fått beviljat ett idrottslyftsprojekt - Friidrott i samverkan Småland Blekinge- genom Svenska Friidrottsförbundet för att kunna utveckla friidrottsverksamheten i Småland och Blekinge.


Projektet beviljades under 2013 och avslutades sista december 2015. Medlen har möjliggjorde att anställa en föreningsutvecklare - Ari Turunen - på halvtid. Han har haft som uppgift att besöka de föreningar som tackat ja till att vara med i projektet och hjälpa dem  att göra det som behövs för att utveckla föreningens verksamhet. Det har handlat om att utveckla och rekrytera ledare och tränare, utveckla organisationen så att fler medlemmar engagerar sig och bidrar till driften av verksamheten. Han hade med sin ett "batteri" med olika frågor för att kunna bilda sig en uppfattning om föreningens mående och status.


Vår erfarenhet från projektet är att en majoritet av Smålands föreningar har fullt fokus på att orka driva sin basverksamhet (träning, tävling och ev arrangera egna tävlingar) och inte orkar engagera sig i att planera för framtiden. I de flesta föreningar är det ett fåtal som drar ett tungt lass, oftast samma personer sedan många år tillbaka.