Funktionärsutbildning

Copyright © Smålands Friidrottsförbund

Funktionärsutbildningar

 

Arrangeras av föreningen (UC-Småland kan hjälpa till)

 

Grenfunktionär (webbutbildning beräknas bli klar våren/sommaren 2018)

Projektet drivs av Svenska Friidrottsförbundet

Att börja vara funktionär kan vara förhållandevis enkelt. Många funktionärer har en enda uppgift (kratta hoppgropp, bära tillbaka spjut, döma övertramp, hjälpa startern att kontrollera eventuella tjuvstarter etc.) som upprepas många gånger under en tävling. Här kan det räcka att grenledaren ger tydliga instruktioner om vad som ska göras och hur – strax innan tävlingen börjar.

 

Omfattning

En timme

 

Utbildningsmaterial

Funktionärsblad

Sammanfattning av regler

 

 

Grenledare/Funktionärsteam

Många tävlingsarrangörer har mer eller mindre fasta gäng som ansvarar för ”sin gren” år efter år. För sådana funktionärsteam kan klubbens mer erfarna domare anordna grengruppsdomarutbildningar (6-9 lärgruppstimmar) för hopp-, löp- eller kastfunktionärer, med utgångspunkt i materialet Domarens ABC.

 

Omfattning

Tre till fyra kvällar

 

Utbildningsmaterial

Domarens ABC

 

 

Arrangeras av UC-Småland/SmFIF

 

Distriktsdomare

I utbildningen ”Domare, friidrott” (16-20 timmar), som genomförs av friidrottens distriktsförbund, får deltagaren en djupare kännedom om reglerna i alla friidrottens grenar. I denna utbildning behandlas också allmänna tävlingsbestämmelser, regler för utrustning m.m.

 

Omfattning

2 dagar + 2 tävlingstillfällen

 

Utbildningsmaterial

Regelboken (till varje deltagare)

 

Starterutbildning

Är främst till för starters på lokala tävlingar.

 

Omfattning

4-6 timmar

 

Utbildningsmaterial

Kompendium

 

Eltidsutbildning

Är främst för eltidsfunktionärer på lokala tävlingar

 

Omfattning

4-6 timmar

 

Utbildningsmaterial

Kompendium

 

 

Arrangeras av Svenska Friidrottsförbundet

 

Förbundsdomare

Svensk Friidrott genomför årligen en förbundsdomarutbildning (2 dagar). Utbildningen är främst till för grenledare på SM-tävlingar. I kursen ingår ett regelprov som antingen omfattar alla friidrottens grenar eller en grengrupp (löpning/hopp/kast).

 

Specialfunktionärsutbildningar

 

• Förbundsstarterutbildning (2 dagar) genomförs en gång om året, och är en obligatorisk kurs för starters på svenska mästerskapstävlingar. Den som blir godkänd förbundsstarter får en tidsbegränsad starterlicens som måste förnyas med jämna mellanrum.

 

• Förbundsbanmätarkursen (2 dagar) är till för banmätare på landsvägslopp. Regelboken föreskriver att lopp på sträckorna 10 km, halvmarathon och marathon ska vara kontrollmätta av en förbundsbanmätare för att uppnådda resultat skall vara statistiskt godkända och därmed kunna godkännas som rekord.

 

• Förbundseltidtagarkursen (2 dagar) är till för dem som ansvarar för eltidtagningen på svenska mästerskap, landskamper och liknande.

 

• Kursen för tekniska ledare (2 dagar) är en fördjupad kurs i hur en friidrottstävling förbereds och genomförs så att arena/anläggning och redskap är i överensstämmelse med gällande regler.