Motionstest för föreningar

Copyright © Smålands Friidrottsförbund

Motionstest för föreningar

Ringa in det påstående som du tycker passar bäst för din förening!

 

1. Vår förening har en bra elitverksamhet

1----------2----------3----------4----------5

Håller inte med alls Håller med helt och fullt

 

2. Vår förening har en bred barn & ungdomsverksamhet där alla som vill får vara med.

1----------2----------3----------4----------5

Håller inte med alls Håller med helt och fullt

 

3. Vår förening har en utvecklad löpnings- och motionsverksamhet

1----------2----------3----------4----------5

Håller inte med alls Håller med helt och fullt

 

4. I vår förening satsar vi på friidrott som en livsstil för hela familjen

1----------2----------3----------4----------5

Håller inte med alls Håller med helt och fullt

 

5. Vår förening har en välutbildad styrelse!

1----------2----------3----------4----------5

Håller inte med alls Håller med helt och fullt

 

6. Vår förening har välutbildade tränare!

1----------2----------3----------4----------5

Håller inte med alls Håller med helt och fullt

 

7. Vår förening har en inarbetad marknadsföringsplan

1----------2----------3----------4----------5

Håller inte med alls Håller med helt och fullt

 

8. I vår förening har vi många och utbildade funktionärer!

1----------2----------3----------4----------5

Håller inte med alls Håller med helt och fullt

 

9. I vår förening arrangerar vi flera olika typer av arrangemang!

1----------2----------3----------4----------5

Håller inte med alls Håller med helt och fullt

 

10. I vår förening har vi ett väl utarbetat mål och policydokument!

1----------2----------3----------4----------5

Håller inte med alls Håller med helt och fullt

 

11. I vår förening har vi en värdegrund som är tydlig och förankrad bland ledare, aktiva & föräldrar.

1----------2----------3----------4----------5

Håller inte med alls Håller med helt och fullt

 

Räkna ihop antal poäng!

 

Reflektion

 

Vart befinner sig din förening i dag?

Vart vill du att din förening ska befinna sig?

Vad tror du behövs för att den ska nå dit?

Vad behöver i så fall första steget bli?

Egna funderingar?

 

 

Testversion 1.0 2012